datasheet

电子工程世界电子工程世界电子工程世界

型号

产品描述

搜索
搜到"xs128"个Datasheet相关器件(共162个)
器件名 厂商 描 述 功能
TXS128AC00-0804AI TE Connectivity TXS128AC00-0804AI 下载
S9S12XS128J1VAL NXP 16-bit Microcontrollers - MCU G9S12XS128J1VAL/LQFP112/// 下载
S9S12XS128J1CAAR NXP 16-bit Microcontrollers - MCU S9S12XS128J1CAA/QFP80///REEL 13 Q2/T3 *STANDARD M 下载
S9S12XS128J1CAER NXP 16-bit Microcontrollers - MCU S9S12XS128J1CAE/QFP64///REEL 13 Q2/T3 *STANDARD M 下载
S9S12XS128J1MAER NXP 16-bit Microcontrollers - MCU S9S12XS128J1MAE/QFP64///REEL 13 Q2/T3 *STANDARD M 下载
MC9S12XS128J1C FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1CAE FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1CAL FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1CR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128 FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1CAER FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1CAA FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1M FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1MAAR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1CAAR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1MAE FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1MAA FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP80 下载
MC9S12XS128J1MAER FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1MALR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1CALR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1V FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1VAA FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1VAAR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1VAER FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1MAL FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP112 下载
MC9S12XS128J1VALR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1MR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1VAE FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1VAL FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载
MC9S12XS128J1VR FREESCALE (NXP ) 16-BIT, FLASH, 40 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64 下载

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 大学堂 TI培训 Datasheet 电子工程

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2017 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved